Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Anders Althins Stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Utdela stipendier till en eller flera förhistoriker eller medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjande av den arkeologiska forskningen, företrädesvis forskning i de gamla skånska landskapen. Att i övrigt utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning eller forskning samt vård, fostran eller utbildning av barn och ungdom. Dessutom må stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål, dock endast i en omfattning som i förhållande till huvudändamålen är ringa.

Detaljer

Fondnamn

Anders Althins Stiftelse

Huvudman

Althin Medical AB

Postadress

Box 247

Postnummer

37221

Ort

RONNEBY

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 0457-70253

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt

Telephone


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *