Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Alice Swenzons stiftelse för vetenskaplig forskning

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att främja vetenskaplig forskning avseende sjukdomar. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att bevilja anslag, efter sedvanligt ansökningsförfarande, till de som utövar vetenskaplig forskning avseende sjukdomar, enligt vad som i dessa stadgar sägs. Anslag får – efter sedvanligt ansökningsförfarande – tilldelas en eller flera personer som bedriver vetenskaplig forskning, avseende sjukdomar, i första hand till personer verksamma vid Borås lasarett, i andra hand till personer verksamma vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. En ansökan får bifallas helt eller delvis.

Detaljer

Fondnamn

Alice Swenzons stiftelse för vetenskaplig forskning

Huvudman

Roland Jansson

Postadress

Alegränd 11

Postnummer

50732

Ort

BRÄMHULT

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 033-24 18 66

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt

Telephone


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *