Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Alfred Österlunds Stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stiftelsen stödjer grundläggande klinisk forskning inom allergi, rheuma och polio samt forskning med anknytning till dessa områden. Ansökan från ograduerade forskare beviljas endast i undantagsfall. Endast en ansökan bör inlämnas per forskningsgrupp. Anslag kan beviljas till samma forskare under högst fem år i följd. S. k rekommenderat anslag beviljas för maximalt 3 år.

Detaljer

Fondnamn

Alfred Österlunds Stiftelse

Huvudman

Universitetssjukhuset MAS

Postadress

Medicinsk microbiologi

Postnummer

20502

Ort

MALMÖ

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 040-331341

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Senast 15 oktober. På särskild blankett som kan häntast på hemsidan.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *