Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Alex och Kristina Källers stiftelse för fattiga och värnlösa barn i Ludvika stad

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Utdelas varje år såsom understöd eller i undantagsfall såsom lån åt meddelös, välartad ungdom inom Ludvika stad för utbildning till yrke eller levnadskall eller såsom startkapital. Företräde lämnas åt ungdom, som ådagalagt energi och begåvning för det önskade levadskallet samt gott uppförande. I andra hand fästes avseende, om sökandens föräldrar visat sig idoga och skötsamma samt vinnlagt sig om sina barns uppforstran till goda medborgare, därvid hänsyn även tages till det antal barn, som föräldrarna fostrat och vårdat.

Detaljer

Fondnamn

Alex och Kristina Källers stiftelse för fattiga och värnlösa barn i Ludvika stad

Huvudman

Södra Järnvägsgatan 29

Postadress

Södra Järnvägsgatan 29

Postnummer

77135

Ort

LUDVIKA

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 0240-15887, 84200

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ungdomar till och med 25 år bosatt eller uppväxt inom de som tidigare var Ludvika stad och socken.

Ansökan

Senast 30 september på särskild blankett. Annonseras i lokalpress slutet av augusti.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *