Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolags jubileumsstiftelse för forskning om invalidiserande arbetsskador

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Främja forskning vid Karolinska Institutet om invalidiserande arbetsskador till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.

Detaljer

Fondnamn

AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolags jubileumsstiftelse för forskning om invalidiserande arbetsskador

Huvudman

AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag

Postadress

AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag

Postnummer

10627

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-6964000

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

På angiven webbsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *