Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande

Beskrivning

ÄNDAMÅL: 1 – Stiftelsen delar varje år ut stipendier till studerande på gymnasier, folkhögskolor, högskolor och universitet. 2 – Stiftelsen delar varje år ut bidrag till behövande. Styrelsen fattar beslut under december. För mer information se stiftelsens hemsida.

Detaljer

Fondnamn

Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande

Huvudman

Olaigatan 17 B

Postadress

Olaigatan 17 B

Postnummer

70361

Ort

ÖREBRO

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 019-6118644 kl 08.00-12.00

Ansökan och stadgar

Öppen för

Studerande – Behöriga sökande är de som är födda och bosatta i Örebro län eller folkbokförda i länet sedan minst 5 år. Endast den som ej fyllt 30 år kan få stipendium. Bidrag till behövande – Allmänt behörighetskrav: Ska ha varit verksam inom handel eller hantverk. Den sökande skall ha svårt att försörja sig p g a ålder, sjukdom eller andra omständligheter. Med behövande menas att årsinkomsten ska vara under 150,000 kr per år (lön + alla bidrag), något mer om man har hemmavarande minderåriga barn.

Ansökan

Studerande – Ansökningstiden för stipendierna är maj – augusti. Ansökan på särskild blankett. Styrelsen fattar beslut om stipendier i oktober. Behövande – Ansökningstiden är årligen under tiden 1 – 17 november. Se hemsidan för mer information.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *