Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

AB Wilh. Beckers Stiftelsen för personalen

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Lämna bidrag till behövande vid sjukdom eller olycksfall och för studier för att höja vederbörandes allmänna kvalifikationsnivå. I andra hand skall stiftelsen lämna bidrag till föreningar vilka inte har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Berättigade till bidrag från stiftelsen är arbetstagare hos AB Wilh. Beckers och detta bolags dotterföretag, i vilka verksamhet som motsvarar bolagets ursprungliga verksamhet bedrivs, samt efterlevande till sådana arbetstagare och f d arbetstagare. Föreningarna skall för att vara berättigade till bidrag bestå av personer som tillhör de ovan angivna kategorierna.

Detaljer

Fondnamn

AB Wilh. Beckers Stiftelsen för personalen

Huvudman

AB Wilh. Becker

Postadress

Bruksgården

Postnummer

26383

Ort

HÖGANÄS

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 042-338510

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt

Telephone


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *