Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

A Lagerheims stipendiestiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Till studerande i juridik, statsvetenskap eller historia eller till den som vill ägna sig åt undervisning med företräde för i första hand viss släkting, i andra hand studerande av Stockholms eller Östgöta nation. Mellan lika berättigade sökande skall vid tillsättande hänsyn tas till behov av understöd. Stipendium utdelas av rektor och får innehas i tre år med två års eventuell prolongation.

Detaljer

Fondnamn

A Lagerheims stipendiestiftelse

Huvudman

Uppsala universitet

Postadress

Box 256

Postnummer

75105

Ort

UPPSALA

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 018-4711702

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *