Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

A F Regnells stiftelse för resestipendier åt medicinska fakultetens professorer

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Till förtjänt medicine studerande som ej fyllt 28 år, men företräde för studerande av Upplands nation om vederbörande i allt övrigt anses lika förtjänt som medsökande. Vid lika meriter i övrigt får behovet av uderstöd fälla utslaget. Stipendiat utses av medicinska fakulteten. Får uppbäras i fyra år med möjlighet till ett års prolongation.

Detaljer

Fondnamn

A F Regnells stiftelse för resestipendier åt medicinska fakultetens professorer

Huvudman

Uppsala universitet

Postadress

Box 256

Postnummer

75105

Ort

UPPSALA

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 018-4711702

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *