Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

A Euréns stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Till den zoologiska institutionens i Uppsala befrämjande genom inköp av karcidologiska samlingar och dessas vård samt för inköp av karcidologisk litteratur. Om under något år ränta av detta kapital eller del därav ej skulle behöva användas till förut angivet ändamål, dessa räntemedel må för det året på liknande sätt användas till främjande av studiet av andra grenar av zoologien.

Detaljer

Fondnamn

A Euréns stiftelse

Huvudman

Uppsala Akademiförvaltning

Postadress

Box 121

Postnummer

75104

Ort

UPPSALA

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 018-4717500

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *