Typer av Stipendier

Källa: Alla studier

Stipendier kan öppna dörrar – för den som vet vad som krävs för att få dem. Så gör du som är student för att hitta, söka och få stipendier.

Varje år delar svenska stiftelser, företag och organisationer ut stipendier för miljarder kronor och du kan få stipendier för alla tänkbara ändamål. Bland de vanligaste är studier, idrott, hantverk, kulturella projekt, vård, rehabilitering och sociala ändamål. Här får du information om olika typer av stipendier, hur du hittar dem och sätter ihop en vinnande ansökan.

Stipendier för forskning

  • Den stipendiekategori som i särklass är störst vad gäller storleken på beloppen som betalas ut är forskningsstipendier. Varje forskare har mycket goda möjligheter att finansiera sina aktiviteter med stipendier, För många typer av forskning kan det vara en nödvändighet att hitta stipendier eftersom annan finansiering ärsvår att hitta. Utländska forskningstipendier är ofta möjliga att söka för svenska forskare. Särskilt i våra grannländer och i Tyskland finns möjligheter att hitta intressanta forskningsstipendier. Stipendier för forskning kan sökas av olika kategorier forskare, tex etablerade forskare men även doktorander och andra som tillfälligt eller permanent sysslar med forskning. Flest forskningsstipendier finns för medicinsk forskning men det går att hitta stipendier för nästan varje typ av forskning.

Utbildningsstipendier

  • Det finns en mängd stipendier som instiftats för att hjälpa studerande på olika sätt. Man kan få pengar för studier från grundskolenivå upp till och med universitetsnivå. Det kan röra sig om långa utbildningar eller korta kurser, både i Sverige och utomlands. Bidrag ges bland annat till kurslitteratur, kurs- och terminsavgifter, hyra, resor, praktik, examensarbeten och forskningsprojekt. Traditionellt delas studiestipendier ut av stiftelser men alltfler stipendier delas ut av företag och andra organisationer som vill stödja ett specifikt ändamål eller vissa studerande. Våra register innehåller uppgifter om alla svenska, danska, norska, tyska och schweiziska stiftelser som delar ut studiestipendier. Vi har även information om studiestipendier som delas ut av företag och organisationer. För studier utomlands har vi tusentals stipendier registrerade som kan sökas av utländska studenter i respektive land.Studiestipendier kan sökas före man påbörjar en utbildning men oftast söker man under pågående utbildning. Viktiga faktorer vid val av stipendiater är studieresultat, ekonomiskt behov, inriktning på studierna, framtidsplaner samt individuell bakgrund. Det sistnämnda innefattar tex födelseort, tidigare bostadsorter, tidigare studier, intressen och engagemang utanför studierna.

Idrottsstipendier

  • Du som är aktiv inom en idrott kan söka särskilda idrottsstipendier. Stipendierna brukar vara i form av bidrag till träningsläger, deltagande i tävlingar, inköp av material och utrustning m.m. För dig som idrottar finns goda möjligheter att hitta stipendier framförallt om du är intresserad av att studera utomlands i kombination med idrottsutövandet. Även inrikes finns en hel del at söka, framförallt för yngre talanger som satsar hårt inför framtiden. I USA förekommer idrottsstipendier vid ett stort antal universitet och colleges. Även om det är stor konkurrens om dessa så är möjligheterna ganska goda för framgångsrika idrottsutövare att lyckas få ett stipendium, särskilt inom, för amerikaner, lite udda sporter. Hårdast konkurrens är det inom tex basketboll och amerikansk fotboll.Om man söker kombinerade idrotts- och studiestipendier så har ens akademiska resultat ofta lika stor betydelse för möjligheten att få ett stipendium som de idrottsliga meriterna.

Kulturstipendier

  • Det finns flera fonder som delar ut stipendier till personer som är verksamma inom konst, dans, musik, teater, film och författande. Pengarna kan användas till inköp av material, utrustning, ateljéhyra, resor, kulturella projekt, utställningar, utbildningar m.m. Alla kulturellt verksamma personer bör kolla upp vilka stipendier som de har möjlighet att söka. Både för etablerade kulturutövare och för de som utbildar sig finns goda möjligheter att hitta stipendier. Det finns stipendier som delar ut allmännt ekonomiskt stöd och det finns priser, tävlingar och projektrelaterade stöd. Som kulturutövare brukar man kunna hitta möjligheter att söka stipendier även utanför landets gränser.Även om man är under utbildning inom ett kulturellt område som tex musik så brukar man kunna söka stipendier för utövande artister – under förutsättning att man har kommit tillräckligt lång i sin utveckling. Många projektrelaterade stipendier finns inom kulturområdet och ibland kan det löna sig att först kolla upp vilka stipendier som finns och därefter formulera sitt projekt.

Hantverksstipendier

  • Du som är verksam inom ett hantverk kan söka särskilda hantverksstipendier. Du kan få bidrag till bland annat material, utrustning, verkstadshyra, resor, utställningar och utbildningar.

Stipendier för sjuka och funktionshindrade

  • Har du en sjukdom eller någon form av funktionsnedsättning kan du söka pengar från någon av de fonder som instiftats för att hjälpa sjuka och funktionshindrade. Då kan du få bidrag till vård, rehabilitering, hjälpmedel, rekreation, resor m.m. Ett stort antal stipendier och bidrag riktar sig till personer som är drabbade av sjukdom, olyckor och funktionshinder. Det finns många sorters stöd inom denna kategori. Det kan vara allmänt ekonomiskt stöd eller stöd för nåt specifikt som vårdresor, rehabilitering, utrustning, hjälpmedel, vårdvistelser m.m.Stöd utgår till personer drabbade av allvarliga sjukdomar, skador, funktionshider och invaliditet samt till personer med lindrigare problem. I vissa fall kan deltagende i forskningsprojekt och liknande berättiga till stipendiestöd.Inom denna kategori stipendier tas ofta hänsyn till sjukdomen/ handikappet i kombination med ekonomiskt behov. Ibland inriktas stödet på en viss sjukdom eller skada och ibland kan stödet vara till förmån för personer boende eller med anknytning till viss ort.

Stipendier för sociala ändamål

  • För ensamstående föräldrar, föräldralösa barn, änkor/änklingar och andra som av olika anledningar kan ha det svårt ekonomiskt finns det också stipendier. Man kan få bidrag till hyra, kläder, möbler, hushållsmaskiner, resor och mycket annat.För hundra år sedan och ännu längre tillbaka i tiden var det vanligaste ändamålet med stipendier att stötta personer som befann sig i ekonomiska svårigheter. Samhället kunde på den tiden inte erbjuda sådant stöd utan oftast var det godhjärtade individer som donerade pengar till sådana ändamål. Många av stiftelserna från den tiden finns kvar idag. Deras kapital har vuxit och de delar fortfarande ut stora summor pengar.Det kan vara mycket lönsamt att ta reda på vad det finns för stipendier inom denna kategori som man skull kunna söka. Många av dessa stiftelser har svårt att hitta personer som är berättigade till bidragen enligt stiftelsernas stadgar. Stiftelsernas styrelser har stora möjligheter att tolka stiftarens avsikter och det kan vara lönt att söka även om man inte till 100% matchar det som står i stiftelsens stadgar.