Studier

Utbildningsstipendier

  • Det finns en mängd stipendier som instiftats för att hjälpa studerande på olika sätt. Man kan få pengar för studier från grundskolenivå upp till och med universitetsnivå. Det kan röra sig om långa utbildningar eller korta kurser, både i Sverige och utomlands. Bidrag ges bland annat till kurslitteratur, kurs- och terminsavgifter, hyra, resor, praktik, examensarbeten och forskningsprojekt. Traditionellt delas studiestipendier ut av stiftelser men alltfler stipendier delas ut av företag och andra organisationer som vill stödja ett specifikt ändamål eller vissa studerande. Våra register innehåller uppgifter om alla svenska, danska, norska, tyska och schweiziska stiftelser som delar ut studiestipendier. Vi har även information om studiestipendier som delas ut av företag och organisationer. För studier utomlands har vi tusentals stipendier registrerade som kan sökas av utländska studenter i respektive land.Studiestipendier kan sökas före man påbörjar en utbildning men oftast söker man under pågående utbildning. Viktiga faktorer vid val av stipendiater är studieresultat, ekonomiskt behov, inriktning på studierna, framtidsplaner samt individuell bakgrund. Det sistnämnda innefattar tex födelseort, tidigare bostadsorter, tidigare studier, intressen och engagemang utanför studierna.