no-image-21546
För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Stiftelsens ändamål är att använda den årli
Utlandsstipendie SE
Land Sweden
distans: Unknown

Stipendium till rekreationsresor och rehabiliteringsvistelser

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter:

Stipendiebeskrivning: Stiftelsens ändamål är att använda den årliga avkastningen efter avsättning med 20 % till en kapitalökningsfond och utbetalning av kvarvarande livräntor, för finansiering av kostnader för rekreationsresor åt manliga personer vilka i chefs- eller tjänstemannaställning äro eller varit verksamma inom handel och industri inom Västergötland med företrädesrätt för dem, som varit verksamma i Borås och Sjuhäradsbygden.Enligt Kammarkollegiets beslut 1982-08-04 får stiftelsen även förvärva, äga och förvalta hyresfastigheter.

Kontaktuppgifter (se även fliken kontaktuppgifter för ytterligare information)

Stipendienamn: Stipendium till rekreationsresor och rehabiliteringsvistelser
C/o: Stiftelsen ”Solhemmet för Handel och Industri, donator Sigge Williamson”
Postadress: Västermalmsg. 17
Postnummer: 50466
Ort: Borås
Land:

Telefon:  033-12 59 40 eller 0705-33 98 08 Anders el Agneta Björsell
E-post:
Hemsida:

Vem kan söka detta stipendium (kortfattade beskrivning), läs mer på stipendiets hemsida för ytterligare detaljer om kriterier:


När kan detta stipendium sökas? Ansökningstider kan ändras från år till år. Se stipendiets hemsida för ytterligare information:

Kontaktuppgifter


Adress Stipendium till rekreationsresor och rehabiliteringsvistelser
c/o adress Stiftelsen
Kontaktperson ---
Telefon  033-12 59 40 eller 0705-33 98 08 Anders el Agneta Björsell
Postnummer 50466
Ort Borås
Kontaktuppgifter/hemsida Besök länk här
Tillgångar ---
Utlandsstipendie SE
Land Sweden
distans: Unknown
Address Borås
Kategori

Kontakta stipendiefonden Fyll i fälten nedan för att kontakta fonden.


Öppna i Google Maps

Stipendieort