no-image-22168
För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Stipendier till svenska medborgare under ett lä
Utlandsstipendie Sweden
Land Sweden
distans: Unknown

Stipendier för avancerade akademiska studier och forskning i Israel

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter:

Stipendiebeskrivning: Stipendier till svenska medborgare under ett läsår i Israel.

Kontaktuppgifter (se även fliken kontaktuppgifter för ytterligare information)
Stipendienamn: Stipendier för avancerade akademiska studier och forskning i Israel
C/o: Svenska institutet (SI)
Postadress: Box 7434
Postnummer: 10391
Ort: STOCKHOLM
Land:

Telefon:  08-4537800
E-post:
Hemsida: http://www.si.se

Vem kan söka detta stipendium (kortfattade beskrivning), läs mer på stipendiets hemsida för ytterligare detaljer om kriterier:
Sökande måste ha avlagt akademisk examen och bedriva studier på hög akademisk nivå. Ämnen med judisk eller isrelisk aspekt prioriteras. All undervisning sker på hebreiska, varför kunskaper i detta språk är nödvändiga. För självständigt forskningsarbete är kunskaper i hebreiska inte ett absolut krav, utan kan ersätas av engelska. Högst 35 år.

När kan detta stipendium sökas? Ansökningstider kan ändras från år till år. Se stipendiets hemsida för ytterligare information:
På särskild blankett senast 15 november året före utlandsvistelsen, bifoga betygsavskrifter, rekommendationsbrev och övriga handlingar som du önskar åberopa samt en kortfattad levnadsbeskrivning.

Kontaktuppgifter


Adress Stipendier för avancerade akademiska studier och forskning i Israel
c/o adress Svenska institutet (SI)
Kontaktperson ---
Telefon  08-4537800
Postnummer 10391
Ort STOCKHOLM
Kontaktuppgifter/hemsida Besök länk här
Tillgångar ---
Utlandsstipendie Sweden
Land Sweden
distans: Unknown
Address STOCKHOLM
Kategori ,

Kontakta stipendiefonden Fyll i fälten nedan för att kontakta fonden.


Öppna i Google Maps

Stipendieort