Behövande

Vi har hittat 1,519 stipendier som matchar din sökning.

no-image-16119

Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål

LIDINGÖ

Unknown

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Att genom utdelande av under
no-image-16374

Asketvetens Donationsstiftelse

ÖDSKÖLT

Unknown  0530-61112

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Användas till behövande, b
no-image-19449

Stiftelsen Lorens Alfred Anderssons fond

LUND

Unknown  046-222 71 44 Emma Haverlind

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Skall utdelas till fria lär
no-image-22213

Stiftelsen diakonikretsens rekreationsfond

Borås

distans: 6,520 Kilometer  033-179400

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Skall årligen användas til
no-image-22212

Stiftelsen Karin och Assar Sandéns minnesfond

Borås

distans: 6,520 Kilometer  033-179400

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Skall årligen utbetalas til
no-image-15824

Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond nr I

BORÅS

Unknown  033-357172, 033-35 86 27

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Disponibel avkastning skall
no-image-15821

Stiftelsen Borås kommunstyrelses samfond A

Borås

distans: 6,520 Kilometer  033-358220

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Att ge ekonomiskt bidrag til
no-image-15819

Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond nr 2

Borås

distans: 6,520 Kilometer  033-357172, 033-353480

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Att ge ekonomiskt bidrag til
no-image-17075

Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond nr III

BORÅS

Unknown  033-358220 Annelie Jonsson

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Disponibel avkastning skall
no-image-17806

Stiftelsen Bostäder För Blinda i Borås

Borås

distans: 6,520 Kilometer  033-177122

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Att inom kommunen dels förv
no-image-20235

Synskadades stiftelse i Borås

Borås

distans: 6,520 Kilometer  033-137558 Tord Karlsson

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Är dels mottaga och förval
no-image-16091

Växjö stifts samstiftelse för behövande

VÄXJÖ

Unknown  0470-773800

För att få veta mer om detta stipendium registrerar du enklast ett konto och får tillgång till detaljer och kontaktuppgifter: Stipendiebeskrivning: Kontaktuppgifter (se även