Behövande

Stipendier för sociala ändamål

För ensamstående föräldrar, föräldralösa barn, änkor/änklingar och andra som av olika anledningar kan ha det svårt ekonomiskt finns det också stipendier. Man kan få bidrag till hyra, kläder, möbler, hushållsmaskiner, resor och mycket annat.För hundra år sedan och ännu längre tillbaka i tiden var det vanligaste ändamålet med stipendier att stötta personer som befann sig i ekonomiska svårigheter. Samhället kunde på den tiden inte erbjuda sådant stöd utan oftast var det godhjärtade individer som donerade pengar till sådana ändamål. Många av stiftelserna från den tiden finns kvar idag. Deras kapital har vuxit och de delar fortfarande ut stora summor pengar.Det kan vara mycket lönsamt att ta reda på vad det finns för stipendier inom denna kategori som man skull kunna söka. Många av dessa stiftelser har svårt att hitta personer som är berättigade till bidragen enligt stiftelsernas stadgar. Stiftelsernas styrelser har stora möjligheter att tolka stiftarens avsikter och det kan vara lönt att söka även om man inte till 100% matchar det som står i stiftelsens stadgar.