Så planerar du din stipendieansökan


2017-03-02 Facebook Twitter LinkedIn Google+ NyheterNär du söker stipendier kan det vara värt att lägga ner lite tid på att ha en strategi för vad du vill uppnå. Stipendier är en enorm möjlighet till att finansiera tex studier, projekt mm i såväl sverige som utomlands för forskning, kultur, idrott, resor, behövande etc. När du kommit så långt att du ska söka stipendium måste du i de flesta fall skriva en stipendieansökan. I din ansökan bör det finnas några saker som dels förklarar varför just du ska bli tilldelad stipendiet, men också på vilket sätt stipendiet kan bidra till att uppfylla dina mål.

Vi som skrivit den här guiden har själva sökt 100-tals stipendier och med hjälp av av de medel som vi fick lyckades förverkliga en dröm och uppsatta mål. I detta fall handlade det om att få möjlighet att studera vid ett universitet i USA och få en masterutbildning.
På den tiden, hör och häpna, fanns inte internet och webbaserade verktyg, databaser etc. Böcker och eventuellt annonser och anslag om stipendieutlysningar var det man hade tillgång till. Idag ser det helt annorlunda ut. Fortfarande är dock själva ansökan den viktigaste insatsen du kan göra för att öka chanserna till att bli tilldelad stipendium.
I den ska du på bästa sätt förklara varför du ska bli tilldelad stipendiet som du söker. I följande guide går vi igenom hur en stipendieansökan bör struktureras för att öka dina chanser att bli tilldelad ett stipendium och vad du bör tänka på när du författar din ansökan. Vi tipsar också om vanliga fallgropar som många ramlar i men som är enkla att undvika om du är uppmärksam. Tipsen är inte ordnade efter någon speciell rang men kan med fördel läsas i följd efter varandra.

Sätta Mål
Att söka stipendier kan vara väldigt lönsamt. En målinriktad person med en klar strategi och tydliga mål har oftast goda förutsättningar att få bra utdelning. Många fonder delar ut mindre belopp, men det betyder inte att du som söker ska underskatta principen ”många bäckar små”. Det finns tex personer vars syfte med ansökan passat in i ett stort antal fonder och slutligen fått hundratusentals kronor i stipendier. Många mindre fonder har också har också valt en utdelningsstrategi där flera stipendiater var och en tilldelas mindre belopp mellan 5 och 10 000kr. Det finns ofta stora spann i vad olika fonder delar ut, t.ex finns fonder där stipendiets storlek kan ligga på mellan 150 – 200 000 kr. Det är inte heller helt säkert att alla fonder tar emot ansökningar. Istället kan det finnas ett råd eller kommitté som nominerat lämpliga kandidater. Långt ifrån alla fonder har bestämda datum för när ett stipendium kan sökas. I dessa fall kan man i stort sett söka stipendiemedel löpande året om. Hör gäller det att ta reda på vad som gäller.

När du tex ska söka pengar till studier utomlands så behöver du naturligtvis sätta mål med vad du vill uppnå med själva studierna. Lika viktigt är det att sätta mål på vilket sätt du ska genomföra studierna.

Budget
Att söka pengar till projekt eller studier oavsett det är ur stipendiestiftelser eller bidragsinstanser kräver nästan alltid en bra ansökan och därtill en budget som visar hur pengarna ska användas och hur du tänker finansiera hela ditt projekt. För dig som läser eller har läst ekonomi är själva budgetfråga inte så komplicerad. Dock kan det finnas några saker som kan vara värda att tänka på.

  • Budgeten bör spegla det som du söker medel för och inget annat
  • Budgeten bör vara uppställd som en finansieringsbudget, dvs hur finansierar du ditt projekt eller studier
  • Ta reda på så mkt faktiska förväntade utgifter du kan, var realistisk
  • Budgeten bör vara i balans, dvs utgifter och finansiering (inkomster) bör vara lika stora

Forsättning följer!

Redaktionen

Kommentarer